Agar z Pohranicni Straze Cheb

alt
 Wurftag: 15.02.1959

AKZ: ZVI,-ZVIII, SPI, SPII, OPI, OPII, SP3,

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------